08 มกราคม 2554

สรุปผลการฝึกประสบการ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถอดเทปเสียงการบรรยายอบรมสัมมนา LOA ณ กฟฉ.1 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ชั่วโมง
- พิมพ์งานการถอดเทป จำนวน 13 แผ่น
- ส่งของขวัญ จำนวน 1 ครั้ง
- รับโทรศัพท์ จำนวน 50 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 12 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ฟังเสียงบรรยายของวิทยากรไม่ออก จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า

วิธีการแก้ไขปัญหา
- ฟังซ้ำหลายๆ รอบ เพื่อความมั่นใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ฝึกการใช้แป้นพิมพ์ให้คล่องมากขึ้น
- ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการบรรยายของวิทยากร รวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีมว่ามีการวางระบบงานอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น